Enterprise Risk Management: Risk Management Maturity Assessment

Handhaven of verbeteren van de kwaliteit van het risicobeheer binnen een organisatie is moeilijk te meten als de leiding niet een stelsel van normen heeft gedefinieerd om de risicobeheer inspanningen te kunnen beoordelen. Hoe verhoudt uw risico management zich tot anderen?

  Onze risico-management assessment stoelt op analyse van vier fundamentele activiteiten:

 • ontdekken en definiëren risico's
 • communiceren en escaleren risico's
 • beheren en beheersen van risico's
 • monitoren en evalueren risicobeheer

Evenals onze evaluatie van de zes fundamentele componenten van het risicobeheer:

 • het risico register of de aanwezige risicobeoordeling
 • Enterprise Risk rapportages
 • doelstellingen
 • leiderschap
 • iinfrastructuur - taal, verdraagzaamheid, attitude
 • documentatie van protocollen en procedures

De gecompleerde Risk Management Maturity Assessment geeft aan waar de onderneming op een goede manier risicobeheer toepast, of nog onvoldoende. Tevens zal blijken of de volgende stappen moeten worden gericht op risico-systemen, risico kennis, risico attitude, risk management vaardigheden, of risk management activiteiten.

Neem contact op met Eric Westhoek of Ad Straathof via +31(0)20 658 6175 voor meer informatie.

Copyright @ 2014 Control Solutions International, Inc.
Website Design by Metropolis Creative.