(J)SOX, wat is dat ?

Voldoen aan de (J)SOx-wetgeving houdt in dat jaarlijks een verklaring door de Algemeen- en Financieel directeur moet worden afgelegd. Hierin moet expliciet worden verklaard dat alle afgelegde interne controles omtrent de financiële rapportering waterdicht zijn. Er zal periodiek gerapporteerd moeten worden over de controle op de verspreiding van informatie. Dit behoort te gebeuren op 2 niveaus, te weten: de opzet van de controles en de werking ervan.

Het is dus van groot belang dat de organisatie naast het vastleggen van de financiële huishouding, ook de controle hierop expliciet vermeldt.

Wij kunnen u helpen alle procesgerelateerde informatie helder te beschrijven, te modelleren en vervolgens te publiceren. Desgewenst helpen wij u met het implementeren van een (software)systeem dat deze beschrijving en de periodieke controls die uitgevoerd moeten worden kan ondersteunen. Door zo’n procedure te volgen is altijd duidelijk hoe de processen, de informatie (financiële rapportage) en de monitoring (verantwoording) tot stand is gekomen.

Wij helpen u te voldoen aan de (J)Sox regelgeving !

csi-curve