De Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten (IBD)heeft de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) ontwikkeld. Gemeentebestuur en management hebben hiermee een instrument in handen waarmee zij in staat zijn om te meten of de organisatie ‘in control’ is op het gebied van informatiebeveiliging. Met de totstandkoming van de BIG is een belangrijke stap gezet op het vlak van informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke markt.

De BIG wordt een verplicht onderdeel van de beveiliging binnen gemeenten.

Iedere gemeente zal de komende tijd moeten gaan voldoen aan de eisen die vanuit de BIG worden gesteld. De BIG dekt het overgrote deel af van de noodzakelijke beveiligingseisen ten aanzien van GBA, Suwi, BAG, PUN en eisen vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de BIG komt er veel af op de gemeenten en hun medewerkers. Er is nog voldoende tijd om maatregelen te realiseren en in control te geraken. De eerste stap is het op doen van kennis en het bepalen van een aanpak.

“Begin met het opdoen van kennis, bepaal daarna pas de aanpak.”

ControlSolutions heeft een globale “white paper” opgesteld over de BIG. U kunt deze hier downloaden.

Onze medewerkers hebben al vele jaren ervaring met de standaarden en baselines die aan de basis hebben gestaan van de BIG. De BIG is voor hen niets nieuws onder zon. Zij kunnen u prima ondersteunen. Bel ons voor meer informatie.

csi-curve