Een vooraanstaand magazine op het terrein van informatiebeveiliging noemde recent ruim 30 verschillende aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging. Genoemd werden onder andere: Cloud/SAAS-security, Government security, application security, data protection, database security, vulnerability management, encryption, web security, anti-malware, disaster recovery, risk management, endpoint security and wireless security. De diversiteit van de aspecten toont aan dat informatiebeveiliging een uitgebreid en complex vakgebied geworden is.

Informatiebeveiliging is een complex werkterrein en al lang niet meer door één enkele professional te behappen.

De Information Security specialisten van ControlSolutions International hebben brede ervaring op diverse terreinen van informatiebeveiliging van Governance en beleid tot de implementatie van technische maatregelen in de PDA van de directieleden. Onze specialisten kunnen u helpen op terreinen waar de kennis en ervaring van uw eigen security en IT professionals ophoudt. Samen met uw medewerkers kunnen wij uw organisatie voorbereiden op het treffen van de maatregelen die er echt te doen.

Onze dienstverlening omvat een grote verscheidenheid van security aspecten en onder andere:

  • Security governance
  • Business Impact Analyse
  • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid – ISO27001 en/of NEN 7510/12
  • Penetratietesting / hacking tests
  • Classificatie van bedrijfsmiddelen
  • Operational security
  • Application security
  • Security Audits
  • Security Baseline development
  • Etc.
csi-curve